Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zajęcia terapii zaburzeń integracji sensorycznej

Czcionka:
Zajęcia terapii zaburzeń integracji sensorycznej w naszej szkole
 
Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczanie dziecku podczas jego aktywności
ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę, bodźców sensorycznych w odpowiedniej ilości oraz jakości, które wywołać mają w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego dziecka. Stosowane ćwiczenia zawsze powinny być dobrane do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Podczas terapii nie uczy się wykonywania konkretnych czynności, lecz przez nowe wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.
 
Cele ogólne zajęć prowadzonych w naszej szkole to m.in.:
- ocena rozwoju procesów sensomotorycznych (na podstawie obserwacji, wywiadu z rodzicami,
kwestionariuszy, dokumentacji dostarczonej przez rodziców, zaleceń PPP);
- stymulacja bazowych systemów sensorycznych w kierunku normalizacji procesów rejestracji i
przetwarzania bodźców wejściowych, poprzez aktywności powodujące powstanie coraz bardziej
złożonych reakcji adaptacyjnych;
- stymulacja układu nerwowego i innych układów w celu pokonywania trudności edukacyjnych;
- wspieranie rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez zabawy ruchowe;
- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych;
- wspomaganie dzieci w ich własnym dążeniu do samorozwoju;
- współpraca z rodzicami.
 
Program zajęć nastawiony jest na pracę terapeutyczno-edukacyjną, która: usprawniania zmysły,
sprzyja koordynacji pracy półkul mózgowych, służy poprawie napięcia mięśniowego, równowagi, poprawie planowania motorycznego, koncentracji uwagi, kształtuje lub doskonali umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, pomagaja w wyciszaniu negatywnych i wyzwalaniu pozytywnych emocji. Zajęcia obejmują ćwiczenia służące poprawie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej oraz wytworzeniu odpowiedniej reakcji adaptacyjnej zgodnie z ogólnymi założeniami terapii integracji sensorycznej. Proponowane ćwiczenia, w zależności od zdiagnozowanych trudności u uczniów, obejmują stymulację poszczególnych układów. Nasza szkoła jest wyposażona w profesjonalny sprzęt do zajęć dzięki czemu w czasie zajęć możliwe jest wprowadzanie specjalistycznych ćwiczeń stymulujących układ: przedsionkowy, dotykowy, słuchowy, wzrokowy, schematu ciała, proprioceptywny, reakcji odruchowych.
Zajęcia stanowią również dla uczniów okazję do doskonalenia umiejętności współpracy z drugą osobą w zadaniu, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, uświadomienia sobie pozytywnych odczuć w kontakcie z drugim człowiekiem, rozwijania umiejętności radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, doskonalenia umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, rozwijania umiejętności oceniania własnych działań, dostrzegania mocnych stron i pozytywnych efektów własnej pracy.
 
Zajęcia prowadzą panie: Alina Neska-Przybylska i Aleksandra Sikora.
 
Literatura:
 
1. Kuleczka-Raszewska M., Markowska D., Uczę się przez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością
sprzężoną. Harmonia, Gdańsk, 2012r.
2. Rojek K., Program terapii integracji sensorycznej. Komunikacja-edukacja-ruch. Materiał ze szkolenia.

 

Fotografie z zajęć

Utworzono dnia 06.10.2022, 20:07

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny