Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Łączy nas angielski

Czcionka:

„Łączy nas angielski"

wykorzystanie multimediów i aspektów społeczno-kulturowych w nauce języka obcego

 

Innowacja dotyczy dwóch grup uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów oraz ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte od poziomu klasy VII i realizuje program do klasy VIII.

Czas trwania innowacji to lata szkolne 2021/2022, 2022/2023.

Motywem podjęcia działalności innowacyjnej jest chęć dania uczniom szansy na bezpośrednie komunikowanie się w języku angielskim np. z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Wykorzystanie innowacji do usprawnienia aspektu komunikacyjnego znacznie zwiększy szanse uczniów na realizację planów na przyszłość oraz wzmocni ich wiarę w posiadane umiejętności. Działania innowacyjne muszą być również osadzone w kontekście kulturowym. Wiedza na temat krajów posługujących się językiem angielskim jest kluczowa do zrozumienia języka i ludzi tam mieszkających. Pozwoli to na kształtowanie w naszych uczniach postawy poszanowania wobec innych kultur oraz tolerancji dla odmienności i różnorodności w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Cele ogólne innowacji:

  • wzbogacenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach,
  • pogłębianie ogólnej wiedzy uczniów, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych,
  • stworzenie uczniom możliwości doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim, wykształcenia odpowiednich postaw sprzyjających pokonaniu bariery nieśmiałości w mówieniu,
  • mocne osadzenie nauki języka w kontekście kulturowym ze szczególnym naciskiem na kulturę krajów angielskiego obszaru językowego,
  • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, a także w stosunku do innych uczestników zajęć,
  • rozbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie, jak duże znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie oraz wskazanie praktycznych aspektów ich zastosowania,
  • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Opis innowacji:

Jest to przede wszystkim wspólne przedsięwzięcie dwóch szkół podstawowych, ich uczniów i nauczycieli. Wymiana doświadczeń i wspólna realizacja działań będą wspomagać proces edukacyjny, jednocześnie umożliwiając uczniom nawiązanie nowych kontaktów, funkcjonowanie w nowym środowisku i kształtowanie umiejętności współpracy. Nauczanie języka angielskiego we współpracy z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły oraz z zagranicy pozwoli na rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych.

W osiągnięciu celów wspomagać nas będzie także niekonwencjonalne prowadzenie zajęć, wyjście poza mury szkolne, postawienie na kontakt z autentycznym językiem. Nawiązana zostanie współpraca z Amerykańskim Centrum Kultury, Regionalnym Centrum Wolontariatu, British Council czy Konsulatem Amerykańskim. Uczniowie będą aktywnymi uczestnikami wydarzeń organizowanych przez te instytucje. Zajęcia nie będą prowadzone w tradycyjny sposób, stosowane będą wyłącznie metody aktywizujące. Będziemy bazować na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, nawiązywać współpracę ze szkołami z zagranicy, korespondować z rówieśnikami z innych krajów, uczestniczyć w warsztatach językowych, bywać w teatrze anglojęzycznym czy gościć obcokrajowców w naszych szkołach.

Agnieszka Sajdak

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny