Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

* Łączy nas angielski

Czcionka:

„Łączy nas angielski"

wykorzystanie multimediów i aspektów społeczno-kulturowych w nauce języka obcego

 

Innowacja dotyczy dwóch grup uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów oraz ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte od poziomu klasy VII i realizuje program do klasy VIII.

Czas trwania innowacji to lata szkolne 2021/2022, 2022/2023.

Motywem podjęcia działalności innowacyjnej jest chęć dania uczniom szansy na bezpośrednie komunikowanie się w języku angielskim np. z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Wykorzystanie innowacji do usprawnienia aspektu komunikacyjnego znacznie zwiększy szanse uczniów na realizację planów na przyszłość oraz wzmocni ich wiarę w posiadane umiejętności. Działania innowacyjne muszą być również osadzone w kontekście kulturowym. Wiedza na temat krajów posługujących się językiem angielskim jest kluczowa do zrozumienia języka i ludzi tam mieszkających. Pozwoli to na kształtowanie w naszych uczniach postawy poszanowania wobec innych kultur oraz tolerancji dla odmienności i różnorodności w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Cele ogólne innowacji:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach,
 • pogłębianie ogólnej wiedzy uczniów, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych,
 • stworzenie uczniom możliwości doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim, wykształcenia odpowiednich postaw sprzyjających pokonaniu bariery nieśmiałości w mówieniu,
 • mocne osadzenie nauki języka w kontekście kulturowym ze szczególnym naciskiem na kulturę krajów angielskiego obszaru językowego,
 • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, a także w stosunku do innych uczestników zajęć,
 • rozbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie, jak duże znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie oraz wskazanie praktycznych aspektów ich zastosowania,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Opis innowacji:

Jest to przede wszystkim wspólne przedsięwzięcie dwóch szkół podstawowych, ich uczniów i nauczycieli. Wymiana doświadczeń i wspólna realizacja działań będą wspomagać proces edukacyjny, jednocześnie umożliwiając uczniom nawiązanie nowych kontaktów, funkcjonowanie w nowym środowisku i kształtowanie umiejętności współpracy. Nauczanie języka angielskiego we współpracy z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły oraz z zagranicy pozwoli na rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych.

W osiągnięciu celów wspomagać nas będzie także niekonwencjonalne prowadzenie zajęć, wyjście poza mury szkolne, postawienie na kontakt z autentycznym językiem. Nawiązana zostanie współpraca z Amerykańskim Centrum Kultury, Regionalnym Centrum Wolontariatu, British Council czy Konsulatem Amerykańskim. Uczniowie będą aktywnymi uczestnikami wydarzeń organizowanych przez te instytucje. Zajęcia nie będą prowadzone w tradycyjny sposób, stosowane będą wyłącznie metody aktywizujące. Będziemy bazować na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, nawiązywać współpracę ze szkołami z zagranicy, korespondować z rówieśnikami z innych krajów, uczestniczyć w warsztatach językowych, bywać w teatrze anglojęzycznym czy gościć obcokrajowców w naszych szkołach.

Agnieszka Sajdak

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

„Łączy nas angielski”

w roku szkolnym 2021/2022

Innowacja jest przeznaczona dla klasy 7ai i bierze w niej udział 10 uczniów. Główne cele działań innowacyjnych to:

 • pogłębianie ogólnej wiedzy uczniów, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych,
 • stworzenie uczniom możliwości doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim, wykształcenia odpowiednich postaw sprzyjających pokonaniu bariery nieśmiałości w mówieniu,
 • mocne osadzenie nauki języka w kontekście kulturowym ze szczególnym naciskiem na kulturę krajów angielskiego obszaru językowego,
 • rozbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka angielskiego poprzez pokazanie, jak duże znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie oraz wskazanie praktycznych aspektów ich zastosowania,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

Dzięki opisanym poniżej działaniom uczniowie nabywali i rozwijali wszystkie kompetencje kluczowe, kształtowali umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności, wykorzystywali technologię w celu pozyskania informacji i wymiany opinii, korzystając z umiejętności i narzędzi XXI wieku, budowali relacje z uczniami z innych części świata, nabywali i rozwijali strategie służące efektywnej komunikacji, doskonalili umiejętności z zakresu języka angielskiego poprzez szeroki zestaw aktywności wymagających czytania, pisania i mówienia oraz działań w zakresie umiejętności wizualnych,kształtowali postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

W ciągu roku szkolnego zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, które były możliwe do wykonania w warunkach panującej pandemii. Wszystkie aktywności w czasie zajęć prowadzone były w języku angielskim. Poniżej przedstawiam te najważniejsze.

Nawiązano współpracę ze szkołą z Francji. Uczniowie korespondowali z zagranicznymi kolegami i koleżankami w języku angielskim za pomocą poczty elektronicznej, jak również tradycyjnych listów pocztowych. W okresie Bożonarodzeniowym przygotowaliśmy kartki świąteczne i Noworoczne. Zapoznaliśmy się też z regionem w którym mieści się nasza szkoła partnerska.

Realizowano również międzynarodowy wieloetapowy projekt na platformie internetowej ePals pt.: „Zamiana szkół”. Tu współpraca obejmowała szkoły z Tajwanu i Indii. Uczniowie, wykorzystując liczne narzędzia TIK, przygotowywali informacje o naszej i polskiej szkole, oraz zdobywali informacje o szkołach partnerskich. Pracowali też z tekstami użytkowymi i filmikami wideo.

W II semestrze kontynuowaliśmy współpracę realizując drugi wieloetapowy projekt „Smaki kultury”. Uczniowie przedstawiali polskie tradycje kulinarne i poznawali te z krajów partnerskich. Korzystano z platformy ePals oraz narzędzi Story Jumper i Padlet.

Ponieważ nasza innowacja prowadzona jest wspólnie ze SP nr 6w Starachowicach, założyliśmy swoją stronę na platformie eTwinning, gdzie uczniowie i nauczyciele komunikują się ze sobą. Aby lepiej się poznać, uczniowie obydwu szkół za pomocą narzędzia internetowego Avatar Maker przygotowali swoje „wizytówki”, które zamieściliśmy na stronie.

Odbyły się dwa spotkania z wolontariuszami z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Gościliśmy młodych ludzi z Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Ukrainy, Turcji i Grecji. Drugie spotkanie zostało zorganizowane w formie pikniku i wzięła w nich udział wspólnie młodzież z SP10 i SP6. Uczniowie mieli okazję poznać się nawzajem oraz doskonalić umiejętności komunikacyjne w języku angielskim w naturalnych warunkach.

Uczniowie wzięli udział w projekcie BBC – English Live Classes, dzięki któremu mieli wspaniałą okazję uczestniczyć w międzynarodowej lekcji języka angielskiego na żywo. Lekcja była prowadzona na platformie Zoom przez p. Vanessę Hartson Walker, native speakera z Wielkiej Brytanii, a uczniowie uczestniczący pochodzili z różnych zakątków świata. Tematem zajęć „You Are What You Eat - Food And Eating Right”było jedzenie na świecie i zdrowe nawyki żywieniowe.

Z obserwacji zachowania, postępów w nauce i entuzjastycznych reakcji uczniów oraz wysokiej frekwencji, można wywnioskować, iż działania innowacyjne przynoszą zamierzone rezultaty. Uczniowie są bardzo chętni do działania, zdecydowanie podoba im się taka niekonwencjonalna forma nauki języka.

 

Agnieszka Sajdak

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny