Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im Szarych Szeregów w Starachowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://sp10starachowice.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona nie posiada formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są dostępne na stronie szkoły.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Treści archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
  • Zdjęcia archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
  • Zdjęcia archiwalne opublikowane po 23 września 2018 r. do 01.09.2020 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Treści archiwalne opublikowane na stronie po 23 września 2018 r. do 01.09.2020 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Popielarz- Soberka, adres poczty elektronicznej sp10integra@wp.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 274 61 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach, Al. Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne znajdujące się od Al. Armii Krajowej jest zadaszone i przeznaczone dla interesantów i gości. Przy wejściu do budynku głównego znajduje się podjazd, który nie jest odpowiednio dostosowany dla wózka inwalidzkiego obsługiwanego samodzielnie przez interesanta, wymagana jest pomoc innej osoby.

Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą niskie schody, które można pokonać za pomocą pochylni przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toalety znajdujące się na parterze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie szkoły znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W sekretariacie szkoły i gabinecie dyrektora oraz w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumaczenia polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób słabosłyszących/niesłyszących

Pracownicy udzielają pomocy przy wejściu do budynku.

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka i domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych do budynku głównego. Dodatkowo pracownicy posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny