Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zajęcia terapii zaburzeń integracji sensorycznej

Utworzono dnia 20.02.2020
Czcionka:

Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczanie dziecku podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości i jakości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę przetwarzania sensorycznego dziecka. Stosowane ćwiczenia zawsze powinny być dobrane do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Podczas terapii nie uczy się wykonywania konkretnych czynności, lecz przez nowe wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.

            Cele ogólne zajęć prowadzonych w naszej szkole to m.in.: ocena rozwoju procesów sensomotorycznych poprzez obserwację, wywiad z rodzicami, kwestionariusze oraz dokumentację dostarczoną przez rodziców; stymulacja bazowych systemów sensorycznych w kierunku normalizacji procesów rejestracji i przetwarzania bodźców wejściowych, poprzez aktywności powodujące powstanie coraz bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych; stymulacja układu nerwowego i innych układów w celu pokonywania trudności edukacyjnych; wspieranie rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez zabawy ruchowe; rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, wspomaganie dzieci w ich własnym dążeniu do samorozwoju; współpraca z rodzicami.

            Program zajęć nastawiony jest na pracę terapeutyczno-edukacyjną, która: usprawniania zmysły, sprzyja koordynacji pracy półkul mózgowych, służy poprawie napięcia mięśniowego, równowagi, poprawie planowania motorycznego, koncentracji uwagi, kształtuje lub doskonali umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, pomagaja w wyciszaniu negatywnych i wyzwalaniu pozytywnych emocji. Zajęcia obejmują ćwiczenia służące poprawie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej oraz wytworzeniu odpowiedniej reakcji adaptacyjnej zgodnie z ogólnymi założeniami terapii integracji sensorycznej. Proponowane ćwiczenia, w zależności od zdiagnozowanych trudności u uczniów, obejmują stymulację poszczególnych układów: przedsionkowego, dotykowego, słuchowego, wzrokowego, schematu ciała, proprioceptywnego, reakcji odruchowych.

            Zajęcia stanowią również dla uczniów okazję do doskonalenia umiejętności współpracy z drugą osobą w zadaniu, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, uświadomienia sobie  pozytywnych odczuć w kontakcie z drugim człowiekiem, rozwijania umiejętności radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, doskonalenia umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, rozwijania umiejętności oceniania własnych działań, dostrzegania mocnych stron i pozytywnych efektów własnej pracy.

      W lutym b.r. szkoła została wyposażona w profesjonalny sprzęt do zajęć dzięki czemu dotychczas prowadzone zajęcia zostały uzupełnione o dodatkowe specjalistyczne ćwiczenia.                                          

Literatura:

  1. Kuleczka-Raszewska M., Markowska D., Uczę się przez ruch. Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną. Harmonia, Gdańsk, 2012r.
  2. Rojek K., Program terapii integracji sensorycznej. Komunikacja-edukacja-ruch. Materiał ze szkolenia.

Zajęcia terapii zaburzeń integracji sensorycznej

Utworzono dnia 20.02.2020, 23:12

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny